Select or drag and drop a file (max 100MB) to report your false positive.

選擇或是拖放檔案(最大100MB)來回報您的病毒誤報

Wybierz lub przeciągnij i upuść plik (maksymalnie 100MB), aby zgłosić fałszywy alarmAdd file... 增加檔案... Dodaj plik...

File name

檔案名稱

Nazwa pliku

-- None Selected --